Сило торба

  • Grain Bag

    Торба за жито

    Торбите со жито CPT обезбедуваат алтернатива за складирање по ниска цена што го одржува квалитетот на житото за одреден временски период што им овозможува на производителите пристап до подобри пазарни услови .

  • Silage Bag

    Силосана торба

    CПТ може да понуди супер силна повеќеслојна кеса од метал-локан, која се користи за складирање на силажа и жито. Општо земено, кесите со КПТ нудат лесен, безбеден и економичен начин за привремено складирање на сточна храна, пченка, жито, ѓубриво и други производи, овозможувајќи оптимални услови за ферментација и зачувување на нивната хранлива вредност.