Нет на Бејл

  • High Quality Bale Net

    Висококвалитетна мрежа за бали

    Пластичната обвивка за бали станува алтернатива на канап за завиткување на тркалезни бали со сено. Оваа мека мрежа има предности во споредба со канап:
    употребата на пребивање ја подобрува продуктивноста бидејќи е потребно помалку време да се завитка бала. Може да заштедите време за повеќе од 50 %. Пребивањето ви помага да направите подобри и добро обликувани бали, и полесно е да се движите и складирате